Tăng thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường

Tăng thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường

Thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường sẽ được điều chỉnh theo quy định mới tại Thông tư 04/2022/TT-BGTVT vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Việt Nam, mới đây Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó, có quy định mới về thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường.

Theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT, chương trình đào tạo lái ô tô các hạng B1, B2, C có một số thay đổi thời gian học thực hành lái ô tô theo hướng giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông (đường trường).

Cụ thể, đối với hạng B1 (học lái ô tô số tự động), tổng thời gian học thực hành trên sân tập lái sẽ giảm từ 45 giờ xuống còn 41 giờ. Trong khi đó, tổng thời gian học thực hành lái ô tô trên đường giao thông sẽ tăng từ 20 giờ lên 24 giờ.

Đối với hạng B1 (học lái ô tô số sàn) và hạng B2, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT quy định thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường sẽ tăng từ 36 giờ (như hiện tại) lên 40 giờ. Trong khi đó, thời gian học thực hành trên sân tập lái sẽ giảm từ 45 giờ xuống 41 giờ.

Với chương trình đào tạo lái ô tô hạng C, theo quy định mới tổng thời gian các học viên sẽ học lái ô tô trên sân tập là 43 giờ, giảm 3 giờ so với hiện tại. Trong khi đó, tổng thời gian học thực hành trên đường giao thông sẽ tăng từ 45 giờ lên 48 giờ.

Quy định mới về thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường đối với hạng B1, B2, C sẽ được các cơ sở đào tạo lái xe ô tô áp dụng bắt đầu từ ngày 15.6.2022 (thời điểm Thông tư 04/2022/TT-BGTVT) có hiệu lực thi hành. Ngoài ra, quy định mới còn cho phép cơ sở đào tạo lái xe kéo dài thời gian trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để đào tạo lái xe ô tô đến ngày 31.12.2022 thay vì phải trang bị ngay từ ngày 1.7.2022.

2023 @ Công ty TNHH Dịch vụ & Đào tạo lái xe Hoàng Gia Design by meocondts.com

092.999.3456

Zalo
Hotline