Từ 01/01/2023, người học lái xe ô tô phải luyện tập trên ca bin ảo

Từ 01/01/2023, người học lái xe ô tô phải luyện tập trên ca bin ảo

1. Từ ngày 01/01/2023, người học lái xe ô tô phải luyện tập trên ca bin ảo

Bộ Giao thông vận tải tải ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về tạo đào, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2023, người học lái xe ô tô phải luyện tập trên ca bin ảo. Trong đó, cơ sở đào tạo lái xe có nhiệm vụ:

- Cơ sở đào tạo lái xe ô tô trang bị và duy trì ca bin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe ô tô trên đường của học viên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông vận tải tải ban vận hành; ca bin học lái xe ô tô thực hiện theo lộ trình quy định tại khoản 2 Điều 47 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT .

- Cung cấp giấy xác nhận được đưa vào ca bin học lái xe ô tô thông tin học viên đã học đủ thời gian và nội dung học viên thực hiện lái xe ô tô trên ca bin học lái xe ô tô cho cơ quan quản lý đào tạo, giám sát mê, cấp giấy phép lái xe.

- Cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Trong thời gian không sử dụng ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT , như sau:

Số giờ học thực hành lái xe trên 01 xe tập lái, bao gồm cả thời gian học lái xe trên ca bin học lái xe ô tô.

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm: Sử dụng dữ liệu quản lý DAT trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 32e, giấy xác nhận được đưa vào ca bin học lái xe ô tô thông tin học viên đã học đủ thời gian và nội dung học thực hành lái xe ô tô trên ca bin học viên lái xe ô tô làm cơ sở đào tạo cung cấp để duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tham dự án kỳ quái .

2. Số thời gian thực hiện lái xe trên ca bin ảo

 TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

Hạng B1

Hạng  B2

hạng C

Học xe số tự động

Học xe số máy

 

 

1

Bộ luật giao thông đường bộ

giờ

90

90

90

90

2

Cấu hình và sửa đổi thông thường

giờ

số 8

số 8

18

18

3

Loading service

giờ

-

-

16

16

4

Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại rượu, bia khi tham gia giao thông.

giờ

14

14

20

20

5

Kỹ thuật lái xe

giờ

20

20

20

20

6

Học phần mềm mô phỏng các sự cố giao thông

giờ

4

4

4

4

7

Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô

giờ

340

420

420

752

in which

Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái

giờ

325

405

405

728

Tổng số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái)

giờ

15

15

15

24

số 8

Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô

giờ

68

84

84

94

Một)

Số giờ thực hành lái xe/01 học viên

giờ

65

81

81

91

in which

Số giờ thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên

giờ

41

41

41

43

Số giờ thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên

giờ

24

40

40

48

b)

Số giờ thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viên

giờ

3

3

3

3

9

Số giờ học/01 học viên/khóa đào tạo

giờ

204

220

252

 

2023 @ Công ty TNHH Dịch vụ & Đào tạo lái xe Hoàng Gia Design by meocondts.com

Zalo
Hotline